Archive for januar, 2011

Definisjonsmakt ….

Definisjonsmakt er makt til å få gjennomslag for sin versjon av virkeligheten. Man vil ofte finne flere konkurrerende definisjoner på et begrep og den som har definisjonsmakt vil som regel få gjennomslag for sin definisjon.

Reklamer